Projekt nové krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně

 

 
 
nova nemocnice zlin

Myšlenku vybudovat novou nemocnici na ,,zelené louce“ a na kraji města Zlína v době, kdy stávající Krajská nemocnice Tomáše Bati slaví 91 narozeniny je v podmínkách Českého zdravotnictví unikátní, výjimečná, avšak i jednoduchá!

Lze si jen přát, aby trend, který Baťova nemocnice započala v roce 1927, si udržela i v následujících letech a v celém zdravotnictví bylo uplatňováno heslo prvního ředitele nemocnice Bohuslava Alberta z roku 1932:

,,Cílem veškerého dění ve zdravotnictví musí býti pacient.“

bohuslav albert.jpg
 
 

Vizualizace urbanisticko - objemového konceptu


MEZI JAKÝMI možnostMI SE ROZHODOVALO?

Rekonstrukce stávajících budov v areálu nemocnice

 • Předpokládané náklady ve výši 10 miliard korun!

 • Trvání rekonstrukce až 12 let za plného provozu nemocnice! 

 • Dočasné přesuny zdravotnických provozů!

 • Nelze uplatnit nové trendy v poskytování a organizaci zdravotní péče!

Vybudovat nový nemocniční park v areálu nemocnice

 • Odhadované náklady ve výši 8 miliard! 

 • Trvání rekonstrukce až 8 let za provozu nemocnice! 

 • Dočasné přesuny zdravotnických provozů!

 • Lokalita v záplavové oblasti a prostorové omezení! 

 • Částečné uplatnění nových trendů v poskytování a organizaci zdravotní péče!

Vystavět novou nemocnici na ,,zelené louce“

 • Předpokládané náklady 7,5 miliardy! 

 • Trvání výstavby 6 let bez dopadu do provozu stávající nemocnice! 

 • Plné uplatnění nových trendů v poskytování a organizaci zdravotní péče! 

 • Špičková ergonomie a logistika nemocničních procesů! 

 
13 půdorysné schéma 1. podlaží, m 1_1 000.jpg

Závěr je vskutku jednoduchý! Vystavět novou nemocnici na ,,zelené louce“ je z pohledu ekonomického, medicínského a logistického nejvýhodnější varianta! 


VIDEO GALERIE

 

Díl první: historie

Díl druhý: rekunstrukce vs. zelená louka

Díl třetí: o projektu nové BN


LOKALITA PRO VÝSTAVBU NA „ZELENÉ LOUCE”

 
 

„Zlínský kraj novou nemocnici potřebuje. V zájmu pacientů není, aby se v dalších deseti letech pohybovali uprostřed permanentní stavby, která bude komplikovat život jak zdravotníkům, tak i pacientům, kteří se zaslouží lepší prostředí.“

MUDr. Jiří Tesař, Ph.D., primář Oddělení zobrazovacích metod, KNTB, a.s.

„Kapacity stávající nemocnice jsou vyčerpány. Každodenní boj o lůžka, každodenní boj s převážením pacientů je pro pacienty Zlínského kraje už skutečně neúnosný.“

MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář novorozeneckého oddělení, KNTB, a.s.


„Novou nemocnici potřebujeme. Vzdálenosti mezi budovami jsou skutečně velké a pro transport pacientů, personálu a vzorků je to nevyhovující. Přála bych si, aby zastupitelé našli možnost a cestu k postavení nové nemocnice.“

MUDr. Jana Pelková, primářka HTO, KNTB, a.s., Vsetínská nemocnice, a.s.

„Rekonstrukce povede k modernizaci budov ve stávajícím areálu, po vynaložení velkého množství peněz a po dlouhém čase tak bude mít modernější nemocnici, ale nebudeme mít nemocniční provoz 21. století. Nemocnice má sloužit obyvatelům Zlínského kraje. Jednoznačně jsem pro novou nemocnici.“

MUDr. Jiří Latta, primář Interního oddělení, KNTB, a.s.

„Zlínský kraj potřebuje novou nemocnici životně důležitě. Nemocnice má tři základní pilíře, a všechny jsou ve špatném stavu: interní obory mají havarijní stav, chirurgické sály, urgentní příjem a intenzivní medicína mají nedostatečné kapacity a jsou zastaralé.“

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D., primář ARIM, KNTB, a.s.

„Do nemocnic v posledních letech vstoupily nové technologie, tím se mění návaznost jednotlivých postupů a to klade nové požadavky na stavební úpravy. Nemocnice je objektem, kde dochází k prodlužování lidského života, zvyšování jeho kvality a vše musí probíhat v bezpečném prostředí pro pacienty. Občané Zlínského kraje si nezaslouží být léčeni v nevyhovujícím prostředí.“

MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie, KNTB, a.s.

„Nemocnice byla postavena před více než 80 lety a v současnosti její řešení a technický stav neumožňuje poskytovat medicínu na takové úrovni, jak bychom si představovali, a rozhodně neumožňuje sledovat trendy, které medicína do budoucna bude mít.“

MUDr. Vladimír Kojecký, vedoucí lékař Interního oddělení, KNTB, a.s.

„Naše zlínské dětské oddělení funguje již dlouhá léta v nevyhovujících prostorách, které jsou roztříštěny do tří částí nemocnice. Představa moderní nemocnice na zelené louce se mi proto velmi zamlouvá.“

MUDr. Tomáš Nečas, lékař Dětského oddělení, KNTB, a.s.

„Nová nemocnice by měla být monoblokem, kde se budou soustředit všechny akutní obory. Ten nabízí kratší vzdálenosti, lépe se dá organizovat logistika, je to pro pacienta jednoznačně příjemnější, mohou se k němu lépe scházet odborníci z více oborů, což v případě Baťovy nemocnice je obvyklé. Nové nemocnice se staví na krajích měst, staví se blízkosti dálnic a železnic. Prostor současné nemocnice je uzavřený prudkým svahem, řekou a cestou, nemáme se kam rozvíjet a v případě zvolení rekonstrukce bychom museli složitě bourat.“

MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva nemocnic Zlínského kraje a ředitel KNTB, a.s.

 „Nedovedu si představit, že bychom přijímali na novorozeneckou JIP děti do prostředí, které by bylo plné hluku či prachu zvenčí, neboť tyto děti, které se mnohdy vejdou do dlaně, potřebují ke svému růstu a vývoji klid. Rekonstrukce stávajících budov nemocnice měla smysl před 10 až 15 lety, teď by navíc ještě přinesla riziko odchodu kvalifikovaného personálu.

Mgr. Marcela Pumprlová, staniční sestra JIP novorozeneckého oddělení, KNTB, a.s.

„Stávající budovy současné nemocnice byly v rámci rekonstrukcí pouze zatepleny, proběhla výměna oken a střešních plášťů. Vnitřní rozvody kanalizace, elektroinstalace, rozvody teplé a studené vody jsou původní, nevyhovující, zcela v havarijním stavu. Vhodnějším řešením je výstavba nové nemocnice.“

Ing. Martin Nedbálek, vedoucí Oddělení správy budov, KNTB, a.s.

„V politice jsem už docela dlouho, osm let jsem byl primátorem Zlína, takže nemám strach hlasovat pro mnohamiliardovou investici. Nová nemocnice posune zdravotnictví v našem kraji hodně kupředu, dobře to bude pro pacienty i zdravotnický personál. A o to mi jde. Věřím, že nová nemocnice bude, že budeme dělat zodpovědně politiku a nepolitikařit.“

MUDr. Miroslav Adámek, chirurg, náměstek primátora statutárního města Zlína