DSC05736.jpg

MIROSLAV POSPÍŠIL

architekt

Projekt výstavby nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích je unikátní v tom, že po velmi dlouhé době se v České republice staví nemocnice na zelené louce. To dává možnost uspořádat její prostory podle nejlepších možných parametrů a požadavků jak lékařů a zdravotníků, tak také pacientů a návštěvníků.

Chceme, aby architektura měla prvky charakteristické pro Zlín, tedy aby vycházela z principů funkcionalismu. Prostředí nemocnice by mělo být velmi přehledné a srozumitelné. Srdcem nemocnice je monoblok, v němž je koncentrována urgentní medicína, a na toto „srdce“ navazují další provozní celky tak, aby směrem na jih, tedy do nejklidnější části, byla situována lůžková křídla, s tím, že celý areál bude velmi kvalitně doplněn zelení, aby právě zeleň byla i jednou z terapií, kterou koncept nabídne.

Naším úkolem je provést důkladnou analýzu místa, to znamená, že řešíme umístění nemocnice se zohledněním všech skutečností, které lokalita v Malenovicích má. Snažíme se podrobně pojmenovat parametry místa, profil terénu, jeho orientaci na světové strany, vyhodnocujeme dopravní napojení a také dopad celého záměru na současnou i plánovanou zástavbu. Chceme, aby vše fungovalo ve vzájemné synergii, aby nemocnice nebyla solitér, obrácený pouze směrem dovnitř, ale aby také v jejím okolí vznikla nová městská čtvrť, která bude přínosem jak pro obyvatele celého kraje, tak také pro bezprostřední sousedy – formou nabídky různých služeb, kaváren, obchodů, posezení na venkovním bulváru a podobně. Samotným bonusem je to, že místní lidé budou mít blízko do nemocnice.