NOVÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE ZLÍN
_MG_9670_foto_Jiří_Balát_1.jpg

JIŘÍ ČUNEK

hejtman Zlínského kraje

Chceme postavit novou nemocnici na zelené louce, protože rekonstrukce pavilonů v areálu stávající Krajské nemocnice Tomáše Bati, jejíž projekt je z roku 2011, by trvala zhruba 12 let a stála by necelých 10 miliard. Navíc zdravotníci i pacienti by žili 12 let na staveništi v prachu, v hluku a ve stavebních podmínkách.

Zcela novou nemocnici ve Zlíně Malenovicích bychom rádi postavili do 6 let za necelých 8 miliard.  Areál stávající nemocnice chceme po dohodě s městem Zlín využít pro různé druhy sociálních služeb, popřípadě pro bytovou výstavbu. Architektonické a funkční řešení nové nemocnice vychází z nejmodernějších trendů výstavby nemocnic ve světě. 

Velmi si vážím přístupu majitelů pozemků v Malenovicích za to, že bez váhání a vstřícně prodali kraji svou půdu, aby se mohlo co nejdříve začít s realizací tohoto veřejně prospěšného projektu.


martina-hovorakova-mgfilm.jpg

MARTINA HOVOŘÁKOVÁ

architektka v přípravném týmu

Před zahájením práce na architektonickém návrhu jsme měli možnost navštívit teprve nedávno postavené nemocnice v Izraeli a v Holandsku, abychom se podívali, jak tyto moderní nemocniční komplexy fungují a jak se tam osvědčují. Oceňuji, že součástí týmu, který se zabývá projektováním nové nemocnice, jsou jak architekti, tak renomovaní lékaři a zdravotničtí specialisté znalí potřeb reálného nemocničního provozu, a současně mají vizi, jak tento provoz zefektivnit s ohledem na perspektivní možnosti medicíny. Je to životní šance podílet se na projektu nemocnice, která má být přátelská k zaměstnancům, k pacientům i ke všem, kdo sem přijdou na návštěvu. Zároveň chceme nemocnici vyřešit tak, aby se stala prvkem, který obohatí stávající urbanistickou zástavbu v Malenovicích a přispěje ke zkvalitnění této lokality třeba i důmyslným systémem dopravní obslužnosti. 


DSC05736.jpg

MIROSLAV POSPÍŠIL

architekt

Projekt výstavby nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích je unikátní v tom, že po velmi dlouhé době se v České republice staví nemocnice na zelené louce. To dává možnost uspořádat její prostory podle nejlepších možných parametrů a požadavků jak lékařů a zdravotníků, tak také pacientů a návštěvníků.

Chceme, aby architektura měla prvky charakteristické pro Zlín, tedy aby vycházela z principů funkcionalismu. Prostředí nemocnice by mělo být velmi přehledné a srozumitelné. Srdcem nemocnice je monoblok, v němž je koncentrována urgentní medicína, a na toto „srdce“ navazují další provozní celky tak, aby směrem na jih, tedy do nejklidnější části, byla situována lůžková křídla, s tím, že celý areál bude velmi kvalitně doplněn zelení, aby právě zeleň byla i jednou z terapií, kterou koncept nabídne.

Naším úkolem je provést důkladnou analýzu místa, to znamená, že řešíme umístění nemocnice se zohledněním všech skutečností, které lokalita v Malenovicích má. Snažíme se podrobně pojmenovat parametry místa, profil terénu, jeho orientaci na světové strany, vyhodnocujeme dopravní napojení a také dopad celého záměru na současnou i plánovanou zástavbu. Chceme, aby vše fungovalo ve vzájemné synergii, aby nemocnice nebyla solitér, obrácený pouze směrem dovnitř, ale aby také v jejím okolí vznikla nová městská čtvrť, která bude přínosem jak pro obyvatele celého kraje, tak také pro bezprostřední sousedy – formou nabídky různých služeb, kaváren, obchodů, posezení na venkovním bulváru a podobně. Samotným bonusem je to, že místní lidé budou mít blízko do nemocnice.


_MG_8403_foto_Jiří_Balát.jpg

JOZEF MACKO

primář novorozeneckého oddělení KTNB

Pracuji ve zlínské nemocnici 24 let a znám ji detailně. Je krásná ve svém prostředí, které je až ohromující pro každého, kdo sem přijde na návštěvu. Park, stromy potok, to vše je opravdu nádherné. Na druhé straně máme lůžková zařízení v 15ti budovách a operační sály v 5ti objektech. Když převážíme pacienty na vyšetření za každého počasí přes celý areál dlouhý víc než kilometr, není to dobré. Diagnostika i hospitalizace se tím komplikuje. Také neustále bojujeme s nedostatkem lůžek na intenzivní péči, jsme limitováni prostorem, nemůžeme se dále rozšířit. Kdybychom rekonstruovali stávající nemocnici, budeme se několik let pohybovat na staveništi, což neprospívá ani pacientům, ani personálu. Nejsem investor, ani ekonom, jsem lékař a z mého pohledu je nová nemocnice v mnoha směrech unikátní. Je to obrovský krok kupředu.

Snímek obrazovky 2019-04-16 v 8.08.30.png

ADÉLA KOUSALOVÁ

mluvčí Zlínského kraje

Spolu s kolegy vnímám, že je úžasné být u projektu, který má přesah pro generace našich dětí, vnuků a pravnuků. Je to projekt potřebný, a proto vše, co souvisí s jeho komunikací, nás baví a vychází z obrovského nadšení pro něco, co má smysl. Věřím, že i ti, kdo jsou zatím v opozici, nakonec pocítí hrdost, že mohli být u toho a že mohli sledovat, jak stavba roste - třeba jen jako pozorovatelé projíždějící kolem.

primar-jenik.jpg

RÓBERT JENÍK

primář dětského a novorozeneckého oddělení Kroměřížské nemocnice

Pro mě čest a prestiž zúčastnit se úžasného projektu, který široko daleko na území České republiky i Slovenska nemá obdoby. Ten projekt je mimořádný v tom, že koncepce nové nemocnice – tak jak je to vymyšlené – splňuje veškeré nároky na moderní medicínu a možná ji i převyšuje. Pokud se ozývají zdrženlivé, případně kritické hlasy, může to souviset s nedostatkem informací. Jinak si nedovedu představit rozumnou odbornou oponenturu. Projekt přinese možnost velké spolupráce stávajících nemocnic s tou nově vznikající, protože současná medicína je založena na specializaci a centralizaci péče v řadě oborů a výkonů, bude tedy možné více využít přerozdělení pacientů, přičemž mnoho diagnóz je možné s absolutní erudicí léčit i v menších nemocnicích.