Historie Baťovy nemocnice ve Zlíně 

Snímek obrazovky 2019-04-10 v 7.46.17.png

Od roku 1900 působili ve Zlíně dva lékaři. Byl to dr. Leopold Král a dr. Rudolf Gerbec, kterého si Baťovi vybrali jako svého osobního lékaře. V roce 1927 však prudce rostoucí firma Baťa měla už 10 000 zaměstnanců. Tomáš Baťa se proto rozhodl vybudovat nemocnici, na jejíž založení věnoval 1 milion korun. Prvním primářem nemocnice se stal Bohuslav Albert, který se spolu se stavebním oddělením Baťových závodů a architektem Františkem Lydia Gahurou podílel na návrhu nemocnice. Pokud jde o zásady práce nemocničního ústavu, vedení nemocnice se inspirovalo americkou Mayo Clinic.

Na podzim roku 1927 byla otevřena hlavní budova a dva pavilóny, první pacient byl přijat 21. listopadu téhož roku. Do roku 1935 vzniklo 14 pavilonů, v roce 1938 byly postaveny Domovy pro přestárlé (dnešní LDN), v roce 1940 byla vybudována nová porodnice.


J.A.Baúa a Albert.JPG

Pod vedením dr. Alberta (v letech 1927–1942) se nemocnice stala jednou z nejlepších ve střední Evropě. Všichni lékaři i primáři byli pravidelně hodnoceni, a to pokud jde o jejich vztah k práci, chování, povahu, vůdčí schopnosti a vztah k závodu. Dílčí položky vedly k celkovému posudku, který měl tři stupně: na vzestupu, setrvale spolehlivý a na sestupu.

Ředitel nemocnice MUDr. Bohuslav Albert si uvědomoval, že Baťova nemocnice určená pro 20 tisíc obyvatel, už nedostačuje. V roce 1936 měl Zlín 40 tisíc obyvatel. Proto ve spolupráci s primářským a stavebním oddělením, začal plánovat nový Dům zdraví.

17. 5. 1936 vyšel v časopise Zlín článek s názvem Nová zlínská nemocnice v mrakodrapu:

„V nejbližší době bude přikročeno ke stavbě nové desetipatrové budovy nemocnice, která bude stát nad Sociálním ústavem, v zahradní čtvrti Letná. Dosavadní nemocnice bude přeměněna v sanatorium. V nemocnici bude v sedmi patrech 450 nemocničních pokojů. Přídavný projekt plánu mrakodrapu pro sociální, zdravotní, ambulantní oddělení, laboratoře a operační sály. Desáté patro je rezervováno pro kuchyně, prádelny a boční místnosti. Nová nemocnice má být dána veřejnosti koncem letošního roku. Bude to jedna z nejmodernějších nemocnic v naší republice. Na tomto projektu spolupracuje prof. architekt ing. Uklein z Prahy, Dr. Albert a arch.ing. Gahura.“

J. A. Baťa v článku o Baťově domu zdraví „Zdravotní generálka, aneb účel Domu zdraví“ přirovnal nový zdravotní ústav k jakési „opravně, kam se člověk přihlásí, lékaři jej vyšetří a tím se předejde případné nemoci. To je také důvod, proč se s tak vysokým nákladem Dům zdraví buduje“.

V roce 1936 MUDr. Albert nakreslil svůj graf systému organizace práce, v němž centrem veškerého dění je pacient - klient. Toto heslo se mělo znovu stát aktuální.

Návrh stavby nové nemocnice byl plánován na jihozápadě Náměstí práce mezi Březnickou ulicí a Podlesím, avšak nebyl do konce 2. světové války realizován.

Po druhé světové válce byla nemocnice přejmenována - stala se Zemskou nemocnicí. Do roku 1960 byla nemocnicí krajskou, poté jen nemocnicí okresní.

Od 1. ledna 2006 funguje jako akciová společnost Krajská nemocnice T. Bati.


Historické fotografie

zlin2.jpg
Snímek obrazovky 2019-02-19 v 20.58.41.png
SOkA Zlin, sbirka_fotografii_zlin, obalka c. 5336, por. c. 1.JPG
zlin1.png
Snímek obrazovky 2019-02-19 v 20.58.47.png
SOkA Zlin, sbirka_fotografii_zlin, obalka c. 14824, sign. 618_8, por. c. 4.JPG
SOkA Zlin, sbirka_fotografii_zlin, obalka c. 14838, sign. 632_9, por. c. 16.JPG
SOkA Zlin, sbirka_fotografii_zlin, obalka c. 14825, sign. 619_27, por. c. 44.JPG
SOkA Zlin, sbirka_fotografii_zlin, obalka c. 5345, por. c. 2.JPG