_MG_9670_foto_Jiří_Balát_1.jpg

JIŘÍ ČUNEK

hejtman Zlínského kraje

Chceme postavit novou nemocnici na zelené louce, protože rekonstrukce pavilonů v areálu stávající Krajské nemocnice Tomáše Bati, jejíž projekt je z roku 2011, by trvala zhruba 12 let a stála by necelých 10 miliard. Navíc zdravotníci i pacienti by žili 12 let na staveništi v prachu, v hluku a ve stavebních podmínkách.

Zcela novou nemocnici ve Zlíně Malenovicích bychom rádi postavili do 6 let za necelých 8 miliard.  Areál stávající nemocnice chceme po dohodě s městem Zlín využít pro různé druhy sociálních služeb, popřípadě pro bytovou výstavbu. Architektonické a funkční řešení nové nemocnice vychází z nejmodernějších trendů výstavby nemocnic ve světě. 

Velmi si vážím přístupu majitelů pozemků v Malenovicích za to, že bez váhání a vstřícně prodali kraji svou půdu, aby se mohlo co nejdříve začít s realizací tohoto veřejně prospěšného projektu.