Hejtman Čunek: Rekonstrukce je drahý špás, potvrdily to i posudky vyžádané opozicí

11-celkova-situace-orez.jpg

ZLÍN - Na základě rozhodnutí zastupitelstva a požadavků koaličních partnerů byly zadány posudky na revizi investičního záměru Nové nemocnice v Malenovicích a posouzení možnosti rekonstrukce ve stávajícím areálu dle 10 let starého projektu. Pro zpracování nezávislého posudku byla vybrána auditorská společnost Grant Thornton Advisory a společnost Flagro a.s. Oba posudky potvrdily správnost dosavadního postupu kraje s tím, že projekt rekonstrukce areálu KNTB je již prakticky nepoužitelný s ohledem na jeho desetiletou zastaralost. „Splnili jsme všechny požadavky, které zastupitelé požadovali pro své rozhodnutí 17. června. Pevně věřím, že na základě těchto dokladů bude projekt schválen. Je to pro náš kraj jediné rozumné řešení,“ řekl hejtman Jiří Čunek.

Zastupitelé a koaliční partneři si vyžádali:

-  posouzení přístupu přípravného výboru k projektu Nová nemocnice ve Zlíně, zpracovala UTB Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky

- zásadní oponentní dokument k záměru výstavby nové nemocnice v Malenovicích, zpracovala společnost Grant Thornton Advisory

- posouzení výstavby nového centrálního objektu v KNTB – nové interny, zpracovala společnost Flagro a.s.

Nad rámec požadovaného bylo dodáno:

- propočet nákladů na etapy podle generelu KNTB, zpracoval Odbor investic ZK

- posouzení hlukové zátěže při rekonstrukci v KNTB, zpracovala společnost EKOMA Malenovice

- rozpočtovou strategii Zlínského kraje na roky 2024 – 2044

- dílčí zpráva o terénním šetření v rámci biologického průzkumu v území Zlín - Malenovice

„Investiční záměr na výstavbu Nové krajské nemocnice Zlín je zpracovaný realisticky a spíše konzervativně. Všechny údaje v projektu jsou správné. Vyplývá to z nezávislého posudku auditorské společnosti Grant Thornton Advisory, která se revizí investičního záměru po odborné i ekonomické stránce zabývala,“ sdělil hejtman Jiří Čunek. Správnost rozhodnutí postavit za 6 let a 8 miliard korun novou nemocnici na zelené louce, namísto rekonstrukce stávajícího areálu KNTB, tak potvrdil další nezávislý posudek. Proti rekonstrukci, která by trvala 12 let a vyšla by na 10 miliard korun, jsou i lékaři a primáři z KNTB, a to nejen kvůli finanční a časové náročnosti, ale zejména s ohledem na pacienty, kteří by museli po celou dobu snášet obrovský hluk, otřesy, prašnost, odvoz stavebního materiálu nebo zvýšenou dopravu za plného provozu.

Nová nemocnice ve Zlíně-Malenovicích by měla stát do roku 2025. „Náklady na její výstavbu jsou vyčísleny na 7,9 miliard korun. Zlínský kraj dá na projekt 3,9 miliardy korun, na 3 miliardy si vezmeme úvěr a jednu miliardu investuje do přístrojového vybavení ´baťovka´. Roční splátku úvěru ve výši kolem 200 milionů korun pokryje navíc nájem, který bude nemocnice platit kraji,“ uvedl hejtman Čunek.

Důvody pro výstavbu a přestěhování KNTB do nového areálu v Malenovicích podle posudku od společnosti Grant Thornton Advisory jsou: Vytvoření moderního a přívětivého prostředí pro výkon zdravotnického i nezdravotnického personálu, nová nemocnice poskytne technologicky vyspělou a špičkovou zdravotní péči, výhodná je také dobrá dopravní dostupnost nejen z dálnice D55, ale i v návaznosti na železniční i autobusovou dopravu, výstavba nebude zasahovat do provozu nemocnice, umístění nemocnice je optimální z pohledu letecké záchranné služby, rozšíření kardiovaskulárního, iktového, perinatologického, onko-gynekologického, traumatologického a komplexního onkologického centra.

Kromě posouzení investičního záměru nové nemocnice zadal Odbor investic krajského úřadu také revizní posouzení projektové dokumentace pro Centrální objekt – 1. etapa v KNTB. „Protože je nám vyčítáno, že se dostatečně nevěnujeme původní variantě, tedy zpracovanému projektu z roku 2011 pro stavební povolení objektu nové interny v KNTB, zadali jsme si u ostravské společnosti Flagro, a.s. revizní náhled nezávislého odborníka,“ připomněl Libor Pecháček, vedoucí odboru investic a dodal: „Odborný posuzovatel zásadně nedoporučuje aktualizovat stávající dokumentaci 1. etapy, naopak doporučuje zadání nového projektu rekonstrukce, protože i při aktualizaci by musela být část technologií přeprojektována a to samé se týká stavební části. To by s sebou samozřejmě neslo požadavky na změnu stavebního povolení a v této návaznosti by se cena i doba zpracování aktualizace projektové dokumentace blížila parametrům projektové dokumentace nové. Navíc v původní projektové dokumentaci nebyla řešena problematika konfliktu provozu nemocnice se stavbou. Tento problém by tak podle odborného posuzovatele zcela odpadl u stavby nemocnice na zelené louce.“

Odbor investic Zlínského kraje si nechal zpracovat také posouzení hluku během výstavby ve stávajícím areálu KNTB, které ukázalo nepříznivý vliv stavby na pacienty a personál. Dalším podkladem pro zastupitele je průběžná zpráva probíhajícího biologického průzkumu v území Malenovic, kde má nová nemocnice vyrůst. Tento dokument bude součástí ekologického posouzení EIA. Ze zpracovaného průzkumu vyplývá, že v dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů.

 

Ondřej Lakomy