Docent Ševčík: Kdo používá zdravý selský rozum, nemůže hlasovat proti nové nemocnici

O připravenosti kraje stavět novou nemocnici hovoříme s docentem Miroslavem Ševčíkem, proděkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, který se účastnil dubnového jednání krajského zastupitelstva a byl k dispozici pro odborné dotazy.

Pane docente, od dubna, kdy krajští zastupitelé odložili hlasování o výstavbě nové nemocnice v Malenovicích, se v médiích začalo hodně psát o nutnosti modernizace státních nemocnic. Nezbrzdí přílišná opatrnost krajských zastupitelů výstavbu nové nemocnice do té míry, že Zlín předběhnou velké státní nemocnice a kraj ustrne na místě?
O špatném stavu nemocnic se dlouhodobě ví a je dobře, že se tím výkonná moc nyní zabývá. Výstavba krajské nemocnice ve Zlíně by byla financována především z vlastních zdrojů kraje, které jsou již z části připravené. Dále se počítá s  financováním prostřednictvím úvěrů. Pokud by výstavba nové nemocnice byla navíc zařazena na seznam státních investic, přišly by ještě další prostředky od státu. Spíš mě překvapilo, že přestože v zastupitelstvu sedí řada významných lidí, o kterých si myslím, že by měli mít základní ekonomické znalosti, pak tito nepochopili, že stavba nové nemocnice je daleko lepší řešení, než investovat do staré nemocnice, která je mimo jiné omezena i tím, že se dále rozrůstat nemůže. Dnes jsou navíc ve zdravotnictví používány nové technologické celky, které se do starých budov ani nevejdou. Při výstavbě nové nemocnice se se zabudováním moderních technologií počítá už dopředu.

Oponenti argumentují, že když kraj momentálně investuje do veřejné dopravy, nemůže se vedle toho pouštět ještě do výstavby nemocnice.  V jaké ekonomické kondici je Zlínský kraj a ufinancuje oba projekty najednou? 
Splatnost financování výstavby nemocnice je vypočítána až do roku 2039. To znamená, že celá investice je rozložena do dlouhého časového období. A jestliže má Zlínský kraj momentálně k dispozici již více než dvě miliardy korun, při zachování rozpočtového určení daní by se neměl dostat do vážných finančních potíží, a to i při investicích do veřejné dopravy. Když to vezmu z makroekonomického hlediska: Česko má čtvrtou nejméně zadluženou ekonomiku v celé Evropské unii. Od toho se odvíjí i poměrně stabilní hospodaření většiny krajů a Zlínský kraj je na tom ještě lépe. Má volné finanční prostředky a výkonnost kraje jako celku ho opravňuje k tomu, aby získal dotace i z EU, což může být další výhoda pro dofinancování výstavby nemocnice.

Existuje nějaké pochopitelné vysvětlení pro snahu některých protežovat postupnou přestavbu stávajícího areálu KNTB proti výstavbě nové nemocnice v Malenovicích? Vždyť už teď se ví, že by rekonstrukce byla minimálně o 2 miliardy dražší a trvala by mnohem déle. Kdo a proč na tom může mít zájem?
Racionální zdůvodnění pro to skutečně není. Je to vyloženě politikaření. A musím říci, že mě to překvapilo u řady lidí, kteří se zaštiťují ekonomickým myšlením, především u krajských zastupitelů za ANO. Rekonstrukce, která je alternativním plánem a je o několik miliard dražší, podstatně delší a nutně by omezila chod jednotlivých oddělení, se ve světle možnosti stavět novou nemocnici jeví jako zcela hloupé a nesmyslné řešení. Zdůvodnění vidím v tom, že někdo nechce schválit něco, co by se pak mohlo nazývat „Čunkovým pomníkem“. 

Kromě této motivace, můžou tu být i jiné důvody?
Jistě. Například to, že některé stavební firmy nejsou v tuto chvíli připraveny stavět a nemají teď volné kapacity. Mohou tam být různé ekonomické zájmy, ale toto jsou jen teoretické úvahy.

Co když přijde hospodářská krize?
Každá ekonomika se vyvíjí v cyklech, a i kdyby nastalo zpomalení hospodářského růstu či dokonce pokles HDP, tak by to nemělo ohrozit finanční stabilitu kraje. Pokud ovšem nedojde k něčemu takovému, že by se přesouvaly nějaké povinnosti ze strany státu na kraje třeba v oblasti sociální bez dodatečného finančního krytí. Chtěl bych ještě podotknout další aspekt. Současný areál KNTB nabízí výhodné využití k tomu, co nám bude za pár let významně chybět, a to je gerontologická péče. Samozřejmě i ve Zlíně je složitá bytová situace, a tak by se mohly některé budovy rekonstruovat i pro tyto potřeby.

Existují podle vás rizika toho projektu?
Rizikem je odkládat zahájení stavby, tím se stavební práce mohou prodražit. Čím dřív se kopne, tím líp. Toto riziko se ještě mnohem víc týká varianty rekonstrukce, kde se mohou objevit nepředvídatelné komplikace, a může dojít k výraznému prodražení rekonstrukce.

Část lidí odmítá přijmout novou nemocnici, protože má k ´Baťovce´ osobní vazbu. Máte pro tento emocionální aspekt pochopení?
Sám mám k „Baťovce“ vřelý vztah, protože jsem se tam narodil já, moje sestry i moje maminka. Ta dostala od paní Baťové při narození náušnice a dodnes si jich považuje. Dokážu pochopit citovou vazbu lidí, ale zároveň u nich sehrává svou roli asi i neinformovanost a to, že jsou záměrně šířeny nepravdivé a zavádějící informace zpochybňující výstavbu nové nemocnice. 

Myslíte si, že v červnu zastupitelé výstavbu nové nemocnice schválí? 
To nevím, je to vyloženě politické rozhodnutí a kdo myslí zdravým selským rozumem, nemůže hlasovat jinak, než pro novou nemocnici. Kdo ale bude chtít politikařit a vytlouci z toho pro sebe politický kapitál, byť pochybného rázu, nebude se snažit výstavbu podpořit.

 

Děkuji za rozhovor, Helena Mráčková

 

Ondřej Lakomy