Krajští radní schválili zadání dalšího oponentního posudku na novou nemocnici

01-s-lidmi.jpg

Rada Zlínského kraje schválila v úterý 30. dubna zpracování dalšího odborného oponentního posudku k investičnímu záměru výstavby nové nemocnice ve Zlíně - Malenovicích, tak jak jí to uložilo krajské zastupitelstvo. „Pro vypracování tohoto posudku budou osloveny renomované auditorské nadnárodní společnosti působící také v České republice, tak aby byly zaručeny požadavky zastupitelů, a sice aby byl oponentní posudek zpracován nezávisle na tvůrcích investičního záměru, dále aby ve stejném rozsahu porovnával investici do nové nemocnice s rekonstrukcí stávající Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., a identifikoval významná rizika investičního záměru, především finanční, a způsob jejich eliminace,“ vyjmenoval schválené požadavky krajského zastupitelstva hejtman Jiří Čunek a dodal: „Bohužel musím konstatovat, že zástupci opoziční strany Svobodných se v rozhodnutí Rady ZK neorientují a proto zbytečně protestují.“

Ondřej Lakomy