Staniční sestra Marcela Pumprlová: Nemám pochybnosti o nové nemocnici

_MG_8385_foto_Jiří_Balát.jpg

Novorozenecké oddělení Krajské nemocnice T. Bati poskytuje již řadu let jako jediné perinatologické centrum ve Zlínském kraji péči „čerstvě“ narozeným dětem. Stará se však také o děti předčasně narozené, o novorozence se závažnými poruchami nitroděložního růstu i o děti s nutností podpory či náhrady selhávajících životních funkcí a dalšími potížemi. Součástí péče je transportní služba, díky níž je ročně zhruba stovka dětí ze Zlínského kraje dopravena právě sem. JIP novorozeneckého oddělení vede staniční sestra Mgr. Marcela Pumprlová.

Jak v současné době funguje vaše oddělení?
Současným novým trendem v péči o novorozence je tzv. individualizovaná péče. Při ní se mimo jiné klade důraz na vytvoření prostředí, které je pro dítě a rodiče co nejvíce komfortní.

Důležitá je i podpora rodičovské role a co nejčasnější zapojení rodičů do péče o novorozence, maximum tělesného kontaktu dítěte s rodiči. Bohužel jsou v současné době pokoje fyziologických novorozenců dvoulůžkové a je zde vysoké riziko narušení soukromí. Některá léčebná terapie nyní na pokojích není možná nebo je značně omezená. Omezené jsou také možnosti, aby tatínek zůstal po celou dobu pobytu spolu se svou rodinou. Druhou věcí jsou odborná vyšetření novorozenců ve vážném stavu – mnohé z laboratoří jsou doslova rozesety po celém areálu nemocnice.

Spravila by to rekonstrukce stávajícího objektu porodnice?
V naší nemocnici se narodí v průměru 2500 dětí ročně a myslím, že tento počet porodů by nedovoloval rekonstruovat stávající porodnici za současného provozního režimu. Nedovedu si představit, že bychom přijímali na novorozeneckou JIP děti do prostředí, které by bylo plné hluku či prachu zvenčí, neboť tyto děti, které se mnohdy vejdou do dlaně, potřebují ke svému růstu a vývoji klid. Rekonstrukce stávajících budov nemocnice měla smysl před 10 až 15 lety, teď by navíc ještě přinesla riziko odchodu kvalifikovaného personálu.

Jak se díváte na projekt nové nemocnice?
Koncept nové nemocnice se mi líbí. Naše péče je již teď na vysoké úrovni, ale s novou nemocnicí by se mohla v rámci neonatologie posunout na úroveň celosvětových trendů. Myslím si, že atraktivita nového prostředí může přilákat i rodičky z jiných krajů. V nové nemocnici bychom měli mít jednolůžkové pokoje hotelového typu pro maminky po porodu, kde bude zachován klid a soukromí. Také bude podporována a rozšiřována individuální péče. Jako velkou výhodu vidím i možnost přítomnosti tatínka se svou rodinou po celou dobu pobytu, maximální tělesný kontakt dítěte s rodiči, což přispěje k eliminaci případných psychických potíží rodiny. Věřím, že nová nemocnice by rozšířila i škálu medicínských zákroků u novorozence, které doposud ve stávající nemocnici nebylo možné provést.    

Vzkázala byste něco politikům, kteří o nové nemocnici budou rozhodovat?
Položila bych jim jednu zásadní otázku. Chceme léčit sebe a naše děti na staveništi oprav a rekonstrukcí, nebo podpoříme novou výstavbu? Vždyť nemocnice bude sloužit úplně všem! Nám, našim dětem, jejich dětem… Stavěla by se na více než 70 let. Myslím si, že odpověď je naprosto jasná a nechápu, jak o ní někdo může pochybovat.

Ondřej Lakomy