Primář Jiří Tesař: Těším se na novou nemocnici!

primar-jiri-tesar.jpg

ZLÍN - MUDr. Jiří Tesař je primářem Oddělení zobrazovacích metod v Krajské nemocnici T. Bati. Představa, že by nevznikla nová nemocnice nebo by se měla rekonstruovat ta stávající, ho děsí. „Občané i politici by se měli zamyslet jako potenciální pacienti nad tím, co pro ně bude lepší. Zda trpět a 12 let se nechat léčit na staveništi nebo podpořit výstavbu nové nemocnice. Jiná alternativa totiž neexistuje. Není možné nedělat nic, jinak dojde velmi rychle k problémům ve fungování stávajícího areálu nemocnice. To by si měli uvědomit také všichni odpůrci výstavby nového areálu v Malenovicích, protože tyto problémy se brzy mohou týkat jich samotných nebo jejich blízkých.“

Rekonstrukce stávajících prostor nemocnice tedy nemá smysl?
Měla smysl před deseti a více lety, když byl stav budov ještě v dostatečně kvalitním stavu. Nyní je situace zcela jiná. Například budova interny je natolik havarijní, že by bylo lépe ji uzavřít a pacienty přestěhovat jinam. Jenže není kam. A to je přesně problém jakékoliv rekonstrukce stávajícího areálu: je spočteno, že bude trvat 10-12 let a bude znamenat neustálé stěhování pacientů, personálu i provozů z míst, kde se zrovna bude opravovat do jiných, provizorních míst a pak zase zpět. Dalším obrovským rizikem je odchod kvalifikovaného personálu – nikdo z nás samozřejmě nebude mít zájem strávit následujících 10-12 let na staveništi a logicky si bude hledat klidnější místo někde mimo KNTB. Při současném nedostatku zdravotníků to může vést k podstatnému zhoršení péče.

Konkrétně zrovna vaše oddělení má pracoviště na mnoha místech…
Přesně tak. Pro pacienty začíná problém tím, že pracoviště jsou všude možně v nemocnici, takže musí nejdřív najít to správné. Což může být pro ty, kteří neznají nemocnici, velký problém. Stávající areál KNTB má na délku skoro kilometr a shodou okolností naše dvě klasická rentgenová pracoviště jsou právě na obou koncích. Jedno přitom končí provoz v 15.30 hodin, druhé funguje 24 hodin denně, jedno je zaměřené spíše na ambulantní pacienty, druhé je součástí traumacentra…

V nové nemocnici by něco takového zřejmě neexistovalo.
Projekt nové nemocnice dodržuje nové trendy úplného oddělení nemocničního a ambulantního provozu, takže nemocniční pacienti se prakticky nebudou setkávat s ambulantními, kteří přijdou z domu. Už se tedy nebude moci stávat, že vedle Vás jako ambulantního pacienta bude stát vozík s pacientem v těžkém stavu z jiného oddělení nemocnice. Čekárny budou navíc podstatně prostornější, díky prosklení i s denním světlem, a umístěné tak, že z žádné části nemocnice tam nebude daleko. 

Dá se již nyní hovořit o přístrojovém vybavení?
My máme na oddělení tzv. „těžkou“ vyšetřovací techniku, tzn. výpočetní tomografy, magnetické rezonance, PET/CT a scintigrafy. Tato kategorie přístrojů by byla jen velmi obtížně stěhovatelná, proto budou pořízeny nové přístroje. Shodou okolností budou v době případného stěhování KNTB všechny stávající přístroje už na hranici životnosti nebo za ní. Nákup nových tedy bude plně v souladu s koncepcí obnovy přístrojů tak, jak ji prosazuje odborná lékařská společnost i schvalovací komise ministerstva zdravotnictví. Zbytek vybavení a lehčí přístroje - pojízdné rentgeny, ultrazvuky, C-ramena na operační sály - se přestěhují do nových prostor. Zlepšení tedy nastane díky novým přístrojům, které umožní lepší zobrazování než doposud, a také z toho, že přístroje budou umístěny v bezprostřední blízkosti u sebe, což opět umožní lepší využití stávajícího personálu. Důležitá bude i přímá návaznost pracovišť nukleární medicíny a PET/CT na ostatní pracoviště zobrazovací diagnostiky, aktuálně jsou v odlišné části nemocnice. A to jsem ještě nezmínil jednotné registrační místo pro nově příchozí pacienty. Momentálně jich máme šest po celé nemocnici a vede to ke zmatkům, nově bude úplně jedno, na jaké vyšetření pacient půjde, bude se stále hlásit u jednoho „okénka“.

Jak se díváte na „hašteření“ kolem nové nemocnice?
Nelíbí se mi to. Myslím si, že by občané coby potenciální pacienti měli bedlivě sledovat, které politické strany a konkrétní krajští zastupitelé si z odporu proti výstavby nové nemocnice udělaly program. A zúročit to v příštích krajských volbách tím, že je už volit nebudou.

Ondřej Lakomy