Hejtman Čunek: Studie proveditelnosti k Investičnímu záměru na novou nemocnici je hotová | Zlínský kraj

_MG_5282_foto_Jiří_Balát_1.jpg

ZLÍN - Hejtman Jiří Čunek převzal v polovině března Studii proveditelnosti k Investičnímu záměru týkající se výstavby Nové krajské Baťovy nemocnice od doktora Martina Šamaje, šéfa týmu přípravného výboru pro výstavbu Nové krajské Baťovy nemocnice. Přípravný výbor tvoří tito odborníci - primáři z krajských nemocnic MUDr. Jeník, MUDr. Macko, MUDr. Latta, MUDr. Kojecký, MUDr. Pelková, MUDr. Tesař, MUDr. Gabrhelík, MUDr. Slováček a MUDr. Skládal, ale také vedoucí odboru krajského úřadu – za ekonomiku Ing. Zmeková, za investice Ing. Pecháček, Ing. arch. Hovořáková a další pracovníci úřadu, za architekty z atelier-r Ing. arch. Pospíšil. Nedílnou součástí investičního záměru je také urbanisticko-objemová studie nebo studie předpokládaného dopravního zatížení v Malenovicích.

„Materiál má 417 stran a byl předložen k projednání členům všech dotčených výborů zastupitelstva. Poté bude investiční záměr projednán na krajském zastupitelstvu, které je naplánováno na 8. dubna," sdělil hejtman Jiří Čunek a dodal: „Věřím, že po seznámení se se zpracovaným investičním záměrem podpoří všichni zastupitelé výstavbu nové nemocnice v Malenovicích, protože správnost našeho rozhodnutí stavět novou nemocnici, ale i výpočet ceny potvrdil také posudek zpracovaný představiteli Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří jsou docenty ekonomie a podnikových financí."

Kraj nemocnici ufinancuje
„Tato studie a další materiál prokázaly, že výstavba nové nemocnice je daleko jednodušší, rychlejší a pro kraj ekonomicky výhodnější a to z toho důvodu, že nová nemocnice má rozpočet 8 miliard korun a rekonstrukce staré by stála minimálně 10 miliard korun. Finanční analýza ukázala, že kraj postavení nové nemocnici z ekonomického hlediska ufinancuje," uvedl hejtman Jiří Čunek a dodal: „Tyto závěry potvrdila také banka, které jsme analýzu nechali posoudit."

Primáři: Rekonstrukce je krok zpět
„Myšlenka případné rekonstrukce budov stávající nemocnice by znamenala přijmout fakt více než dvanáct let trvalých stavebních prací, strádání pro pacienty i personál, přičemž výsledným stavem bude nemocnice s mnoha budovami, s velkými vzdálenostmi, stále nemoderní a ´pouze´ rekonstruovaná," uvedl primář Jozef Macko za členy přípravného výboru a dodal: „Lze si obtížně představit, že při znalosti těchto faktů je možno z pohledu odborného, medicínského, ale i ekonomického něco namítat proti nové nemocnici, která zajistí vysoký standard léčebné a ošetřovatelské péče, a která bude znamenat výrazný krok k moderní medicíně 21. století. Při rekonstrukci by zřejmě muselo navíc dojít k dočasnému přesunu některých oddělení do jiných nemocnic Zlínského kraje."

Primář MUDr. Jiří Latta komentuje projekt takto: „Strávili jsme mnoho měsíců nad přípravou tohoto projektu a zároveň jsme někteří byli před 10 lety u starého projektu rekonstrukce současného areálu, a je nám všem naprosto jasné, že rekonstrukce je návratem do minulého století."

Odborný posudek říká:
„Nová stavba je z důvodu rekonstrukce objektů za provozu výrazně organizačně jednodušší. Výstavba nové nemocnice by také umožnila významné zefektivnění provozu nemocnice jako takové, zejména z pohledu optimalizace veškerých interních procesů i ve vazbě na trendy tzv. jednodenní chirurgie atd. Přestavba KNTB v současné lokalitě má významné dopady na provoz nemocnice jako takové ve formě stavebních, bouracích a dalších prací, které rekonstrukce vyvolá, stejně jako dodatečných vícenákladů např. na stěhování oddělení dotčených rekonstrukcí."

Celkové kapacity nové nemocnice:
Počet ambulantních klientů denně: 2 500 osob
Počet zaměstnanců: 2 100 osob / 1 600 osob v hlavní směně
Počet lůžek: celkem 925 lůžek, z toho: 
778 lůžek – klasická a intenzivní lůžka (vícedenní hospitalizace)
147 lůžek – dospávací pokoje, jednodenní stacionáře

Co bude s areálem KNTB?
Zlínský kraj spolu s městem Zlín spolupracuje na dalším využití současného areálu KNTB. Je vytvořená pracovní skupina, která řeší nejvhodnější využití stávajícího areálu nemocnice, ve kterém se počítá s vybudováním nové městské části,zamýšlená je výstavba startovacích bytů pro mladé, stejně tak i výstavba běžných bytů nebo zařízení sociálních služeb pro seniory.

Ondřej Lakomy