Hejtman Jiří Čunek na veřejných debatách s občany

jiri-cunek-img.jpg

ZLÍN - Hejtman Jiří Čunek v rámci veřejných debat s občany, které se konaly v polovině února, představil podobu Nové krajské Baťovy nemocnice v Malenovicích, do které se kompletně přestěhují všechna oddělení stávající KNTB. Občané se hejtmana dotazovali na to, jaký dopad bude mít otevření nové nemocnice na investice do Vsetínské, Uherskohradišťské a Kroměřížské nemocnice, hejtman proto občany informoval o rozvojových projektech v jednotlivých nemocnicích, které poběží současně s výstavbou nové nemocnice.

Ve Vsetínské nemocnici vybudujeme magnetickou rezonanci. Připravujeme výstavbu nového chirurgického pavilonu a v plánu je i stavba iktového centra, které se bude specializovat na léčbu CMP, tedy léčbu cévních mozkových příhod,“ uvedl hejtman Jiří Čunek s tím, že probíhá také projektová příprava na vybudování hemodialýzy, jejíž realizace se předpokládá v roce 2020.

„V Uherskohradišťské nemocnici je v současné době vyprojektována rekonstrukce plicního oddělení – budovy TRN - tuberkulózy a respiračních nemocí a probíhá výběr zhotovitele, s termínem realizace 2019-2020,“ představil hejtman Čunek a dodal: „Dále se připravuje rekonstrukce stávající interny, do které budou umístěna všechna oddělení LDN, sociální, ošetřovatelská lůžka a celý provoz rehabilitace s plánovaným dokončením v roce 2020-2021. V plánu je také rekonstrukce kuchyně a jídelny v průběhu let 2020 – 2021.“

„V Kroměřížské nemocnici se buduje magnetická rezonance, která bude dokončena již letos v dubnu, v současné době probíhá výběr projektanta na rekonstrukci operačních sálů s realizací v letech 2020 – 2021,“ sdělil hejtman Čunek a informoval, že dále je v plánu přesun jídelny do budovy F a vybudování centrálního příjmu v letech 2021 - 2022.ZLÍN - Při veřejných debatách s občany na téma výstavby nové nemocnice byly nejčastějšími dotazy otázky týkající se jejího financování a do jaké míry stavba zatíží krajský rozpočet. „Celkové výdaje na výstavbu nové nemocnice jsou počítány ve výši 7,5 – 8 miliard korun. V současné době kraj naspořil 1,2 miliardy korun a do doby výstavby naspoří 3 miliardy korun. Aktuálně také jednáme o úvěru jak z Evropské investiční banky, tak z ostatních bank, kterým dokryjeme zbývající potřebné peníze. Samozřejmě počítáme s avizovanou pomocí státu, ale i kdyby se tato zpozdila, výstavbu musíme zahájit. Nezbývá nám totiž nic jiného. Máme jen tři varianty. Buď nám ´ baťovka´ spadne na hlavu, nebo ji budeme 12 let rekonstruovat za nejméně 10 miliard korun, nebo za 6 let budeme mít novou za 8 miliard. Z mého pohledu je to jednoduché rozhodnutí a jak se hovorově říká: ‚Není co řešit‘,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

„Vláda chce z národního investičního plánu podpořit velké veřejně prospěšné projekty. Jednám proto s premiérem Babišem, aby se náš projekt tím, v jaké je již fázi rozpracovanosti, stal pilotním projektem, na kterém by si vláda mohla odzkoušet tento model financování. Pokud se nám podaří získat tuto státní dotaci, případně peníze z evropských fondů, úvěr tím významně snížíme,“ doplnil hejtman Jiří Čunek, který v debatách s občany na otázky ohledně financování nemocnice odpovídal.

„Když jsem na podzim 2016 přišel do funkce hejtmana, patřili jsme k nejzadluženějším krajům, měli jsme závazky 2,1 miliardy korun vytvořené – bohužel musím říci hloupým a megalomanským projektem holešovské průmyslové zóny, kde se utratilo asi 1,6 miliardy korun. Dalších cca 600 milionů korun se v roce 2013 vyhodilo za splacení ztrát v nemocnicích, které byly způsobeny neschopností

kraje řídit své nemocnice. Do dnešního dne jsme z 2,1 miliardy splatili 230 milionů korun, a protože máme velmi výhodný úvěr, vyplatí se nám raději teď investovat do projektu, který má smysl,“ řekl hejtman Čunek s tím, že banky si velmi detailně nastudovaly ekonomickou situaci Zlínského kraje a v poskytnutí úvěru kraji nevidí žádné riziko.

Hejtman Čunek také vyvrátil obavy, že kvůli nové nemocnici dojde k omezení investic do jiných resortů. „Jsem si vědom, že pozornost se soustředí na výstavbu nové nemocnice, a právem, jedná se o největší projekt svého druhu v celé republice, proto mu musí být věnována důkladná příprava. Neznamená to však, že se kvůli stavbě zastaví život v kraji. Jsme zodpovědní za všechny oblasti, tedy i za školství, sociální služby, dopravu či kulturu. Rozpočtové záměry proto budou realizovány ve všech resortech tak, aby byl zajištěn jejich rozvoj,“ konstatoval hejtman. Zároveň připomněl, že kromě nemocnice kraj připravuje také velký projekt zefektivnění a zatraktivnění veřejné dopravy.

I přes plánovanou výstavbu nové nemocnice nedojde k přerušení investic, ať už přístrojových či stavebních, do současné Krajské nemocnice Tomáše Bati. „I během výstavby nové nemocnice budeme muset pořizovat nezbytně nutná zařízení k zajištění péče o pacienty a tyto přístroje pak automaticky přemístíme do nové nemocnice,“ sdělil Radomír Maráček, předseda představenstva krajských nemocnic.

Ondřej Lakomy