Profesor Persson: Stavte! Pacienti ve Zlínském kraji si novou nemocnici zaslouží

ZLÍN – „Lidé jsou v zajetí svých tradic, ale my se musíme dívat na to, co je medicína 21. století,“ řekl ve středu 5. června ve Zlíně primářům krajských nemocnic švédský profesor medicíny a neurochirurg Lennart Persson z univerzity v Uppsale, který také organizoval stavbu nové nemocnice The New Karolinska University Hospital v blízkosti Stockholmu, která se pyšní tím, že je jednou z nejmodernějších nemocnic na světe.

Read More
Ondřej Lakomy
Hejtman Čunek: Rekonstrukce je drahý špás, potvrdily to i posudky vyžádané opozicí

ZLÍN - Na základě rozhodnutí zastupitelstva a požadavků koaličních partnerů byly zadány posudky na revizi investičního záměru Nové nemocnice v Malenovicích a posouzení možnosti rekonstrukce ve stávajícím areálu dle 10 let starého projektu. Pro zpracování nezávislého posudku byla vybrána auditorská společnost Grant Thornton Advisory a společnost Flagro a.s.

Read More
Ondřej Lakomy
Primář Petr Linzer: Nemocnice jednoznačně potřebuje změnu

ZLÍN - MUDr. Petr Linzer je primářem Neurochirurgického oddělení Krajské nemocnice T. Bati. Ve zlínské nemocnici pracuje 13 let, svou profesionální dráhu však zahájil již v roce 1995 na Neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice Ostrava, kde získal atestaci z chirurgie. V roce 2001 pak na Neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady složil i atestační zkoušku z neurochirurgie a v Praze se rovněž podílel na výuce mediků.

Read More
Ondřej Lakomy
Hejtman Jiří Čunek představil premiérovi projekt nové nemocnice

ZLÍNSKÝ KRAJ – Projekt nové krajské nemocnice představil dnes hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek premiérovi Andreji Babišovi u příležitosti slavnostního otevření nové magnetické rezonance v Kroměřížské nemocnici. Přítomen byl i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Cestou do Zlína pak hejtman oběma ukázal také pozemky v Malenovicích, které kraj vykoupil a na nichž se má nová nemocnice postavit.

Read More
Ondřej Lakomy
MUDr. Radim Slováček: Nová nemocnice může být pro Vsetín inspirací

MUDr. Radim Slováček je zkušeným chirurgem a již několik let také primářem Chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice. Patří k těm lékařům, kteří podporují stavbu nové nemocnice v Malenovicích. „Pokud vznikne nová, moderní nemocnice a bude vybavena špičkovými technologiemi, může být inspirativní nejen pro začínající lékaře, ale také pro některé erudované odborníky z okolních nemocnic.“

Read More
Ondřej Lakomy
Krajští radní schválili zadání dalšího oponentního posudku na novou nemocnici

Rada Zlínského kraje schválila v úterý 30. dubna zpracování dalšího odborného oponentního posudku k investičnímu záměru výstavby nové nemocnice ve Zlíně - Malenovicích, tak jak jí to uložilo krajské zastupitelstvo. „Pro vypracování tohoto posudku budou osloveny renomované auditorské nadnárodní společnosti působící také v České republice, tak aby byly zaručeny požadavky..

Read More
Ondřej Lakomy
Havarijní technický stav budov současného areálu KNTB

Havarijní technický stav budov současného areálu KNTB, nevyhovující velká vzdálenost mezi jednotlivými pavilony jak pro transport pacientů a personálu, tak i vzorků, nedostatečná kapacita nemocnice, každodenní boj o lůžka, ale i při převážení pacientů - těmito fakty apelovali lékaři zlínské nemocnice na zastupitele Zlínského kraje před hlasováním o výstavbě nové nemocnice, která by mohla vyrůst na zelené louce ve Zlíně-Malenovicích, aby podpořili tento společensky..

Read More
Ondřej Lakomy
MUDr. Tomáš Nečas: Přál bych si moderní a komfortní dětské oddělení

Lékař Dětského oddělení Krajské nemocnice T. Bati MUDr. Tomáš Nečas se před časem vrátil ze stáže v jednom z největších a nejlepších pediatrických pracovišť v USA a ve světě -  v Dětské nemocnici ve Filadelfii. Má tedy srovnání co do úrovně péče, vybavení i prostor. „Naše zlínské dětské oddělení funguje již dlouhá léta v nevyhovujících prostorách, které jsou roztříštěny do tří částí nemocnice. Představa moderní nemocnice na zelené louce se mi proto velmi zamlouvá.“

Read More
Ondřej Lakomy
Staniční sestra Marcela Pumprlová: Nemám pochybnosti o nové nemocnici

Novorozenecké oddělení Krajské nemocnice T. Bati poskytuje již řadu let jako jediné perinatologické centrum ve Zlínském kraji péči „čerstvě“ narozeným dětem. Stará se však také o děti předčasně narozené, o novorozence se závažnými poruchami nitroděložního růstu i o děti s nutností podpory či náhrady selhávajících životních funkcí a dalšími potížemi. Součástí péče je transportní služba, díky níž je ročně zhruba stovka dětí..

Read More
Ondřej Lakomy
Primář Jiří Tesař: Těším se na novou nemocnici!

V nové nemocnici by něco takového zřejmě neexistovalo.

Projekt nové nemocnice dodržuje nové trendy úplného oddělení nemocničního a ambulantního provozu, takže nemocniční pacienti se prakticky nebudou setkávat s ambulantními, kteří přijdou z domu. Už se tedy nebude moci stávat, že vedle Vás jako ambulantního pacienta bude stát vozík s pacientem v těžkém stavu z jiného oddělení nemocnice. Čekárny budou navíc podstatně prostornější, díky prosklení i s denním světlem..

Read More
Ondřej Lakomy
Hejtman Čunek: Studie proveditelnosti k Investičnímu záměru na novou nemocnici je hotová | Zlínský kraj

ZLÍN - Hejtman Jiří Čunek převzal v polovině března Studii proveditelnosti k Investičnímu záměru týkající se výstavby Nové krajské Baťovy nemocnice od doktora Martina Šamaje, šéfa týmu přípravného výboru pro výstavbu Nové krajské Baťovy nemocnice. Přípravný výbor tvoří tito odborníci - primáři z krajských nemocnic 

Read More
Ondřej Lakomy
Investiční záměr na výstavbu nové nemocnice je hotový, hejtman Čunek: Posudek univerzity potvrdil správnost našeho rozhodnutí | Zlínský kraj

Kompletně zpracovaný Investiční záměr týkající se výstavby Nové krajské Baťovy nemocnice si v pondělí 18. března převzal hejtman Jiří Čunek od Martina Šamaje, vedoucího týmu přípravného výboru pro výstavbu Nové krajské Baťovy nemocnice. Nedílnou součástí investičního záměru je také urbanisticko-objemová studie, studie proveditelnosti, ale také studie..

Read More
Ondřej Lakomy
Architekt Ivan Bergmann: Bourání nemocnice při provozu si nedovedu představit

Architekt Ivan Bergmann je svou tvorbou bytostně spjat se Zlínem: podílel se na rekonstrukci Baťova mrakodrapu, je autorem objektu nadzemních garáží u krajského úřadu, projektoval budovu Střední zdravotnické školy ve Zlíně, dnes již bohužel zbouranou Lesní kavárnu a je podepsán pod řadou veřejných budov i bytových domů. Proto jsme mu položili několik otázek týkajících se připravované výstavby nové krajské nemocnice v Malenovicích.

Read More
Ondřej Lakomy
Hejtman Jiří Čunek na veřejných debatách s občany

ZLÍN - Hejtman Jiří Čunek v rámci veřejných debat s občany, které se konaly v polovině února, představil podobu Nové krajské Baťovy nemocnice v Malenovicích, do které se kompletně přestěhují všechna oddělení stávající KNTB. Občané se hejtmana dotazovali na to, jaký dopad bude mít otevření nové nemocnice na investice do Vsetínské, Uherskohradišťské a Kroměřížské nemocnice, hejtman proto občany informoval o rozvojových projektech v jednotlivých nemocnicích, které poběží současně s výstavbou nové nemocnice.

Read More
Ondřej Lakomy
První letošní společné zasedání Rady ZK

ZLÍN - První letošní společné zasedání Rady Zlínského kraje proběhlo s Radou Magistrátu města Zlína v úterý 5. března v Čiperově vile ve Zlíně. Během téměř čtyřhodinového jednání byla hlavním tématem výstavba Nové krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně-Malenovicích a prodej pozemků Zlínskému kraji, které jsou majetkem města Zlín. Diskutovalo se také o majetkoprávních záležitostech mezi krajem a magistrátem týkajících se základních či středních škol, budovy 1 v areálu Svitu, realizaci dopravních staveb nebo o budoucím využití stávajícího areálu nemocnice v návaznosti na plánovanou..

Read More
Ondřej Lakomy